Λαογραφικό

(στο Πέραμα Διστράτου). Περιλαμβάνει αγροτικά εργαλεία, οικιακά σκεύη, έπιπλα, υφαντά, αργαλειό, όπλα κ.ά.