Πειραιάς

Φωτό:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΚΑΦΟΣ: Θα δέσετε στη μαρίνα Zέας (τηλ. 210-4559000) και στο Μικρολίμανο (Iστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά, τηλ. 210-4177636, 4225076).

Πειραιάς - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ