Ερυθρές

Δυτική Αττική Το αεροδρόμιο στην Πάχη Μεγάρων
Φωτό:

Κωμόπολη χτισμένη κοντά στα όρια των νομών Αττικής και Βοιωτίας, με δείγματα αρχιτεκτονικής του 19ου αι. Η αρχαία πόλη Ερυθραί αναφέρεται από τον Όμηρο μαζί με άλλες βοιωτικές πόλεις που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Οι Ερυθρές - Κριεκούκι, η παλαιότερη ονομασία τους - είναι γνωστές για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τους.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ: Ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου.

Το καρναβάλι τις Απόκριες.

*ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Aγροτικό Iατρείο, τηλ. 62211, φαρμακείο, τηλ. 62300.

*ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Aστυνομία 62281.