Μονή Ζωγράφου (Βουλγαρική)

Άθως (Άγιο Όρος)
Φωτό:

Η κοινόβια μονή Ζωγράφου είναι χτισμένη σε μια κατάφυτη πλαγιά, μακριά από τις ακτές της αθωνικής χερσονήσου. Σύμφωνα με την παράδοση, τη μονή ίδρυσαν το 10ο αι. οι αδελφοί Μωυσής, Ααρών και Ιωάννης από την Αχρίδα. Η μονή καταστράφηκε κατά τους Υστεροβυζαντινούς Χρόνους από καταλανούς πειρατές, αλλά ανοικοδομήθηκε χάρη στην οικονομική ενίσχυση των Παλαιολόγων και ηγεμόνων των παραδουνάβιων χωρών. Το καθολικό, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, οικοδομήθηκε στις αρχές του 19ου αι. Στη μονή φυλάσσονται θαυματουργές εικόνες και άλλα κειμήλια, εκκλησιαστικά σκεύη, ελληνικά και σλαβικά χειρόγραφα, καθώς και πάνω από 8.000 βιβλία. Η μονή Ζωγράφου κατέχει την ένατη θέση στην ιεραρχική κατάταξη των μονών. Τηλέφωνο μονής (23770) 23247.