Νιμός

Σύμη
Φωτό:

Βόρεια της Σύμης, χωρίζεται από αυτή με στενή λουρίδα θάλασσας, το Διαπόρι. Εδώ βρισκόταν η αρχαία Ύμος. Στο νότιο τμήμα θα δείτε την εκκλησία της Παναγίας της Αποκουής.