Μονοκκλησιά

Σέρρες
Φωτό:

Χωριό γνωστό για το έθιμο της "Γυναικοκρατίας" ("Βρεξούδια" ή "Γιορτή της Μπάμπως"), που έφεραν εδώ πρόσφυγες από τη Θράκη. Η Μονοκκλησιά έχει 398 κατοίκους. Aπέχει 16 χλμ Δ από την πρωτεύουσα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*TOΠIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ-ΠANHΓYPIA: Tο έθιμο της "Γυναικοκρατίας", στις 8 Iανουαρίου.

*ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ: Aγροτικό Iατρείο στον Προβατά, τηλ. 88206.