Νησί Ιωαννίνων

Ιωάννινα
Φωτό:

Στολίδι της λίμνης των Ιωαννίνων με ξεχωριστό, παραδοσιακό χρώμα, το Νησί έχει γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, όμορφα ασβεστωμένα σπίτια με λουλούδια στις αυλές τους, ταβέρνες και καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης. Κατά τη Βυζαντινή Εποχή υπήρξε σημαντικό μοναστικό κέντρο. Καραβάκια συνδέουν το Νησί με το "Μόλο" Ιωαννίνων. Το Νησί έχει 347 κατοίκους.

Η μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπήνων

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ. Ιδρύθηκε στους Υστεροβυζαντινούς Χρόνους και άκμασε το 16ο αι. Από το μοναστηριακό συγκρότημα σώζονται το καθολικό - ανακαινίστηκε από το Μιχαήλ Φιλανθρωπηνό το 1291/1292 και έχει εξαιρετικές τοιχογραφίες 16ου αι. -, τμήμα των κελιών και της τράπεζας.

Η μονή του Αγίου Νικολάου Ντίλιου η Στρατηγοπούλου

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΙΛΙΟΥ ή ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ. Το καθολικό χτίστηκε το 13ο αι. και τοιχογραφήθηκε το 1542/1543.

Προεπαναστατικής Εποχής

(τηλ. 81791), με την αυθεντική φορεσιά της κυρα-Βασιλικής, υφαντά, λιθογραφίες, βιβλία, έγγραφα κ.ά.

Ιωάννινα - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ