Χαλκειό

Χίος
Φωτό:

Μεσόγειο χωριό αγροτικού χαρακτήρα, το Χαλκειό, έδρα του Δήμου Καμποχώρων, είναι χτισμένο σε περιοχή με ελιές, αμυγδαλιές, κηπευτικά και εσπεριδοειδή. Το Χαλκειό έχει 867 κατοίκους. Απέχει 6,5 χλμ ΝΔ από την πρωτεύουσα.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Μουλκή

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΛΚΗ (18ος αι.).

Το Κτίριο του Δημαρχείου

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Εδώ στεγαζόταν άλλοτε η Αργέντειος Σχολή, που ανεγέρθηκε με δαπάνες του Παντελή και της Φανής Αργέντη το 1917.

Λαογραφικό

Στεγάζεται σε κτίριο παλαιού ελαιοτριβείου. Περιλαμβάνει γεωργικά εργαλεία και εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ: Aγροτικό Iατρείο, τηλ. 77265.