Φλώρια

Χανιά
Φωτό:

Ορεινό χωριό - υψόμετρο 580 -, με δύο συνοικίες, τα Πάνω και Κάτω Φλώρια. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε εδώ μεγάλη μάχη των Σελινιωτών με τους Γερμανούς, οι οποίοι, προβαίνοντας σε αντίποινα, κατέστρεψαν το χωριό. Τα Φλώρια έχουν 64 κατοίκους. Aπέχουν 50 χλμ NΔ από τα Xανιά.

Οι Βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 15ου αι., με αγιογραφίες του Γ. Προβατόπουλου (1497), και ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, 15ου αι., με τοιχογραφίες του Ξ. Διγενή (1462).