Δελβινάκι
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Λαογραφικό

στο Ζάβροχο. Περιλαμβάνει αντικείμενα και εργαλεία γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης, τοπικές ενδυμασίες, αργαλειό, οικιακά είδη, νομίσματα, φωτογραφίες, καθώς και εκθέματα που αφορούν τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.

Λαογραφικό

στη Στρατίνιστα. Περιλαμβάνει γεωργικά εργαλεία, οικιακά σκεύη, παραδοσιακές ενδυμασίες και κοσμήματα.

Φυσικής Ιστορίας

στην Καστανή. Περιλαμβάνει ταριχευμένα είδη της άγριας πανίδας της περιοχής (πτηνά, ερπετά, διάφορα θηλαστικά).