Κουκκούλι
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής "Κώστας Λαζαρίδης"

Περιλαμβάνει τη βοτανική συλλογή του Κώστα Λαζαρίδη (1.270 είδη βοτάνων του Βίκου και του Ζαγορίου, ταξινομημένα σε 125 οικογένειες).