Προεπαναστατικής Εποχής

(τηλ. 81791), με την αυθεντική φορεσιά της κυρα-Βασιλικής, υφαντά, λιθογραφίες, βιβλία, έγγραφα κ.ά.