Πυρσόγιαννη
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Ηπειρωτών Μαστόρων

Περιλαμβάνει αξιόλογο φωτογραφικό αρχείο - φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1870 -, έγγραφα, μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις και κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ, που αφορούν τη ζωή και το έργο των φημισμένων άλλοτε μαστόρων της περιοχής.