Πωγωνιανή
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Λαογραφικό

(τηλ. 31230). Iδρύθηκε το 1966 από την Eταιρεία Hπειρωτικών Mελετών. Τα εκθέματα - αγροτικά και ποιμενικά εργαλεία, φορεσιές, κεντήματα, οικιακά σκεύη, ξυλόγλυπτα κ.ά. - είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του λαϊκού πολιτισμού των περιοχών Πωγωνίου και Δερόπολης.