Αγρίνιο
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό

(Aθ. Διαμαντή και Δ. Mπότσαρη, τηλ. 27377). Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο είναι δωρεά των αδελφών Παπαστράτου. Εκτίθενται ευρήματα που προέρχονται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και χρονολογούνται από την Προϊστορική ώς και τη Ρωμαϊκή Εποχή. Ξεχωρίζουν η μικρή μόνωτη πρόχους από τον Άγιο Ηλία Μεσολογγίου (β' μισό 15ου αι. π.Χ., Υστεροελλαδική Περίοδος), το γωνιαίο μαρμάρινο ακρωτήριο από το Ηρώο της Αλυζίας (2ος αι. μ.Χ.), οι προτομές Ηρακλή, Έρωτα και Αφροδίτης από το Ηρώο της Καλυδώνος, οι κεφαλές Δία και Μελέαγρου από το ίδιο ηρώο, η πήλινη σίμη και το διαμορφωμένο σε γυναικεία προτομή μέτωπο ακραίου καλυπτήρα από το Λαφριαίο της Καλυδώνος.

Λαογραφικό

(τηλ. 31021). Ιδρύθηκε το 1977 από τον "Παναιτωλοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών". Τα εκθέματά του, που προέρχονται κυρίως από την Αιτωλοακαρνανία, καλύπτουν την περίοδο 1821-1920.