Αιτωλικό
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Βάσως Κατράκη

(τηλ. 22780). Περιλαμβάνει έργα (χαρακτικά σε ξύλο και πέτρα, ζωγραφικά έργα, σχέδια κ.ά.) της χαράκτριας και ζωγράφου Βάσως Κατράκη (1914-1988), μαθήτριας του Γιάννη Κεφαλληνού και του Κωνσταντίνου Παρθένη.