Εμπεσός
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Λαογραφικό

Περιλαμβάνει έπιπλα, οικιακά σκεύη, κεντήματα, υφαντά, αργαλειό, είδη υφαντικής, αγροτικά εργαλεία, παλαιά νομίσματα κ.ά.