Πλάτανος
>

ΜΟΥΣΕΙΑ

Εθνικής Αντίστασης

Το Μουσείο, δημιούργημα του γιατρού Νίκου Παπανικολάου, βρίσκεται στην πλατεία του Πλατάνου. Περιλαμβάνει παλαιές και σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, εφημερίδες και φωτογραφικό υλικό από την εποχή της Εθνικής Αντίστασης.

Λαογραφικό

Περιλαμβάνει οικιακά σκεύη, παραδοσιακές ενδυμασίες, αργαλειό, αγροτικά εργαλεία, όπλα, παλαιά έπιπλα, γραμμόφωνα, φωτογραφικό υλικό κ.ά.