Τίρυνθα

Ο αρχαιολογικός χώρος της Τίρυνθας από αέρος
Φωτό:

Φημισμένος αρχαιολογικός χώρος, κοντά στον ομώνυμο σύγχρονο οικισμό και σε μικρή απόσταση από το Ναύπλιο. Ο σύγχρονος οικισμός έχει 638 κατοίκους. Aπέχει 5 χλμ B από το Nαύπλιο.

Ο Αρχαιολογικός Χώρος

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (τηλ. 22657). Η αρχαιότερη εγκατάσταση στο ύψωμα πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η ακρόπολη της Τίρυνθας ανάγεται στους Νεολιθικούς Χρόνους. Από τα οικιστικά σύνολα που συγκροτήθηκαν κατά τους Προϊστορικούς Χρόνους ξεχωρίζουν οι οικισμοί της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (2500-2000 π.Χ.) και της Μυκηναϊκής Περιόδου. Τα κυκλώπεια τείχη, που περιλαμβάνουν την άνω, τη μέση και την κάτω ακρόπολη, οικοδομήθηκαν κατά το 14ο-13ο αι. π.Χ. Εντός των τειχών βρίσκονται το τοιχογραφημένο ανάκτορο, δημόσιοι χώροι, αποθήκες, εργαστήρια, συγκροτήματα οικιών και οι κυκλώπειες σήραγγες. Εκτός των τειχών, γύρω από την ακρόπολη, εκτείνεται η πόλη, οργανωμένη σε οικοδομικά τετράγωνα. Μετά την καταστροφή των οικοδομημάτων - πιθανότατα από σεισμό, που συνοδεύτηκε από πυρκαγιά - στα τέλη του 13ου αι. π.Χ., η ακρόπολη χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως χώρος λατρείας. Ο χώρος της ακρόπολης ήταν έρημος κατά την επίσκεψη του Παυσανία, το 2ο αι. μ.Χ.Ανασκαφικές έρευνες στον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας έχουν πραγματοποιήσει ο Ερρίκος Σλίμαν, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και ο Νικόλαος Βερδελής.Στην περιοχή της αρχαίας Τίρυνθας η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα φράγμα του 13ου αι. π.Χ., αντιπροσωπευτικό δείγμα του μυκηναϊκού πολιτισμού και ένα από τα παλαιότερα τεχνικά έργα στον ελλαδικό χώρο.

Ο Θολωτός Μυκηναϊκός Τάφος

O ΘOΛΩTOΣ MYKHNAΪKOΣ TAΦOΣ, 1 χλμ BΔ από την αρχαία Tίρυνθα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Φαρμακείο, τηλ. 36517.

*XPHΣIMA THΛEΦΩNA: Aρχαιολογικός χώρος 22657. Ταξί 36520.