Δεσποτικό
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Ο Νερόμυλος
Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ.
Η μονή Προφήτη Ηλία
Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, σε γειτονικό λόφο.