Η εκκλησία του Αγίου Μήνα
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, με ξυλόγλυπτο τέμπλο, στην όμορφη πλατεία. Σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή, ιστορήθηκε το 1812.
Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (1898), 2,5 χλμ πάνω από το χωριό. Από το καμπαναριό της, στην κορυφή βράχου, έχετε μαγευτική θέα στο χωριό και τη γύρω περιοχή.
Η Πέρα Βρύση
Η ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ.
Τα Πέτρινα Τοξωτά Γεφύρια του Στάθη και της Σιάμαινας
ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ και ΤΗΣ ΣΙΑΜΑΙΝΑΣ.
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1780), στο χωριό Μανασσή. Ιστορήθηκε το 1812.
Οι Βρύσες
ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ, στο Μανασσή.
Οι εκκλησίες της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Αγίας Παρασκευής
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ και ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, στο χωριό Καλουτά.
Η Βρύση του Δεσπότη
Η ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ, στον Καλουτά.
Το Τρίτοξο Γεφύρι
ΤΟ ΤΡΙΤΟΞΟ ΓΕΦΥΡΙ, 3 χλμ Α από τον Καλουτά.
Η μονή Βυσίκου (Βισίκου)
Η ΜΟΝΗ ΒΥΣΙΚΟΥ (ΒΙΣΙΚΟΥ), σε κατάφυτη περιοχή, 4,5 χλμ Β από τον Καλουτά. Σύμφωνα με επιγραφές, ιδρύθηκε το 1114. Το καθολικό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ιστορήθηκε το 1818.