Θεριακήσι
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Τα Ερείπια Αρχαίας Ακροπόλης
ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, στη θέση "Καλογερίτσα".
Τα Ξωκλήσια
ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ, στους πρόποδες του Τόμαρου (Ολύτσικα).
Το χωριό Κόπανη
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΠΑΝΗ.