Καπέσοβο
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1793), με αξιόλογο τέμπλο και τοιχογραφίες.
Το Κτίριο της Πασχαλείου Σχολής
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, όπου φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εδώ φυλάσσεται ένα από τα ελάχιστα πλήρως σωζόμενα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1861 από τους ευεργέτες Κωνσταντίνο και Παύλο Πασχάλη.
Η "Στέρνα"
Η "ΣΤΕΡΝΑ", όπου πωλούνται τοπικά προϊόντα.
Η Χαράδρα Μεζαριάς
Η ΧΑΡΑΔΡΑ ΜΕΖΑΡΙΑΣ.
Ο Λόφος Γραδιστά
Ο ΛΟΦΟΣ ΓΡΑΔΙΣΤΑ, με λείψανα πελασγικών τειχών.