Μιχαλίτσι
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με το καμπαναριό δίπλα της, στην πλατεία.
Η εκκλησία των Αγίων Παάτων
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
Ο Παλαιός Νερόμυλος
Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ.
Η Γέφυρα Γκόγκου
Η ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΟΓΚΟΥ, στον Καλαρίτικο, 3 χλμ Ν. Η περιοχή είναι εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.