Μπαουσιοί
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η Διαδρομή Μπαούσιοι-Κορυφές Τόμαρου (Ολύτσικα)
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΠΑΟΥΣΙΟΙ-ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΜΑΡΟΥ (ΟΛΥΤΣΙΚΑ), μέσα σε τραχύ, επιβλητικό τοπίο.