Μπιζάνι
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Το Μνημείο Μπιζανομάχων
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΠΙΖΑΝΟΜΑΧΩΝ.
Το Κτίριο
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, όπου στεγάζεται το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας (Κέρινων Ομοιωμάτων) Παύλου Βρέλλη. Το κτίριο - κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της αστικής φρουριακής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου κατά το 18ο αι. - θεμελιώθηκε το 1983 και ολοκληρώθηκε το 1994.
Τα Οχυρά
ΤΑ ΟΧΥΡΑ, συγκρότημα αμυντικών κατασκευών με τοξωτά ανοίγματα, στο λόφο του Μπιζανίου. Κατασκευάστηκαν το 1909.