Συρράκο
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην πλατεία. Έχει αξιόλογο τέμπλο και χρυσοκέντητο επιτάφιο, δωρεά ευεργέτη από την Οδησσό.
Η Προτομή του Ιωάννη Κωλέττη
Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ (1774-1847), μέλους της Φιλικής Εταιρείας, στρατιωτικού και πολιτικού της Επανάστασης και της οθωνικής περιόδου, πρωθυπουργού (1844-1847).
Το Σπίτι και ο Ανδριάντας του Κώστα Κρυστάλλη
ΤΟ ΣΠΙΤΙ και Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (1868-1894), γνωστού ως "ποιητή του βουνού και της στάνης".
Το Άγαλμα του Χρήστου Ζαλοκώστα
ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ (1896-1975), λογοτέχνη και πολιτικού.
Η Διαδρομή Συρράκο-Προσήλιο
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΡΡΑΚΟ-ΠΡΟΣΗΛΙΟ, μέσα από επιβλητικό τοπίο.