Εμπεσός
>
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η μονή του Αγίου Θωμά
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, 2,5 χλμ ΒΔ.
Η Διαδρομή Έμπεσος-Περδικάκι-Πηγάδια-Βρουβιάνα-Γέφυρα Τέμπλας
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΠΕΣΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ-ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ. Η γέφυρα, αξιόλογο αρχιτεκτονικό δείγμα, ενώνει τις όχθες του Αχελώου, στα όρια των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
Η Γέφυρα Αυλακίου
Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, στον Αχελώο, στα όρια των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.
Τα χωριά Ποτάμια, Στάθας και Θύαμος
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΣΤΑΘΑΣ και ΘΥΑΜΟΣ.
Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ, στην περιοχή όπου βρίσκεται το χωριό Πατιόπουλο.