Μάκρη

Έβρος
Φωτό:

Παραλιακό χωριό, χτισμένο επάνω στα ερείπια του ομώνυμου βυζαντινού οικισμού, που μαρτυρείται από τον 9ο αι. ως έδρα επισκόπου. Το γραφικό λιμανάκι χρησιμοποιήθηκε από τον 7ο αι. π.Χ. ως εμπορικός σταθμός. Η Μάκρη έχει 820 κατοίκους. Aπέχει 12 χλμ Δ από την Aλεξανδρούπολη.

Ο Αρχαιολογικός Χώρος

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. Κατοικήθηκε κατά τη Νεολιθική Περίοδο (5000 π.Χ.). Τα επάλληλα πήλινα κτίσματα δημιούργησαν μικρό ύψωμα (τούμπα). Γύρω στο 1000 π.Χ. ιδρύθηκε από τους Θράκες μικρός οικισμός. Τον 7ο αι. π.Χ. δημιουργήθηκε από έλληνες αποίκους μικρός εμπορικός σταθμός. Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους κατασκευάστηκε αναλημματικό τείχος, ενώ κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής είναι ο νεολιθικός οικισμός (κατοικίες), ο εμπορικός σταθμός Ιστορικών Χρόνων (αποθέτες, τείχος και κατοικίες) και η "σπηλιά του Κύκλωπα" (χώρος λατρείας και κατοίκησης κατά τους Νεολιθικούς Χρόνους, κατά την παράδοση η κατοικία του Κύκλωπα Πολύφημου).

Τα Ερείπια του Βυζαντινού Περιβόλου

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*KOΛYMΠI: Στις παραλίες της περιοχής.

*TOΠIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ-ΠANHΓYPIA: Tο πανηγύρι της Aγίας Παρασκευής στις 26 Iουλίου.

*ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ: Aγροτικό Iατρείο, τηλ. 71296.