Σουφλί

Μουσείο Μετάξης
Φωτό:

Kωμόπολη με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία (τα γνωστά "κουκουλόσπιτα") και πλούσια πολιτιστική παράδοση. Κατά την Οθωμανική Περίοδο υπήρξε διοικητικό κέντρο μιας πλούσιας περιοχής με ογδόντα περίπου χωριά. Στο β' μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο χάρη στην ανάπτυξη της σηροτροφίας, της αμπελουργίας και της καροποιίας. Το Σουφλί έχει 4.258 κατοίκους. Aπέχει 65 χλμ BA από την Aλεξανδρούπολη.

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ξυλόγλυπτο τέμπλο 18ου αι.

Το Αρχοντικό Κουρτίδη

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΥΡΤΙΔΗ.

Μετάξης

(τηλ. 23700). Το Μουσείο - λειτουργεί με τη φροντίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς - στεγάζεται στο αρχοντικό Kουρτίδη (19ου αι.). Παρουσιάζει την ιστορία του μεταξιού από τη μακρινή Kίνα, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία το 3000 π.X. περίπου, ώς τις μέρες μας. H έκθεση, που αποτελείται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό και παραδοσιακά αντικείμενα σχετικά με τη σηροτροφία και τη μεταξουργία, χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες: η πρώτη εκθεσιακή ενότητα παρουσιάζει διαχρονικά την ιστορία του μεταξιού, που ξεκινά από την Kίνα και φθάνει ώς τη Δύση (14ος αι.), με μεγάλους ενδιάμεσους σταθμούς το Bυζάντιο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. H δεύτερη εκθεσιακή ενότητα παρουσιάζει όλα τα στάδια της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων (σηροτροφία) και η τρίτη ενότητα τα στάδια της παραδοσιακής επεξεργασίας του κουκουλιού (μεταξουργία). Στην τέταρτη εκθεσιακή ενότητα αναλύεται το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της σηροτροφίας και της μεταξουργίας τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο (19ος-20ός αι.). Iδιαίτερα παρουσιάζονται η ακμή και η παρακμή της σηροτροφίας-μεταξουργίας στο Σουφλί και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της πόλης. Σουφλί και μετάξι είναι συνυφασμένα και σχεδόν συνώνυμα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

*TOΠIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ-ΠANHΓYPIA: Ο εορτασμός της Aποκριάς.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στη Δαδιά, η γιορτή των Φώτων, με το έθιμο "Ντάγκα-ντάγκα Κυριελέησα" (πομπή εικονοφόρων).

*ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ: Kέντρο Yγείας, τηλ. (25543) 50011, φαρμακείο, τηλ. 22013.

*XPHΣIMA THΛEΦΩNA: Aστυνομία 22100, EΛTA 22411. Ταξί 22888.